מחירון אינטרנט

מחירון אשכולות לשידור בביצועים מוגנים
באתרי אינטרנט ובאפליקציות לשנת 2021 -2022

תנאים כלליים:

  1. התעריפים הנקובים במחירון זה לא כוללים מע"מ. לכל תשלום יתווסף מע"מ בהתאם לדין.
  2. אשכולות שומרת לעצמה הזכות לערוך שינויים, להוסיף, לגרוע, לעדכן את המחירון ו/או תעריפים הכלולים בו מעת לעת.
  3. התעריפים המוצגים במחירון אינם מהווים רישיון לשימוש. על המשתמש לפנות לאשכולות ולהסדיר רישיון שימוש בזכויות המבצעים מראש ובכתב בהסכם נפרד בו יפורטו התנאים והיקף השימוש בזכויות המבצעים.
  4. בכל מקרה של סתירה בין התעריפים הנקובים במחירון זה לבין הקבוע בהסכם עם המשתמש, יגבר האמור בהסכם תקף שנחתם עם המשתמש.
  5. ט.ל.ח.

סכום התמלוגים השנתי ייקבע על פי הגבוה מבין השניים:

  1. 6% מהכנסות הגורם המפעיל הקשורות לרפרטואר אשכולות
  2. תעריף על פי PAVM (מספר ממוצע של צפיות בדפי האינטרנט בהם ביקור משתמשים בחודש) כמפורט להלן:

אודיו ויזואל בלבד

מספר ממוצע של צפיות בדפי האינטרנט בהם ביקרו משתמשים בחודשמינימום חודשימינימום לשנה
עד 400,000300 ₪3,600 ₪
400,000 – 4 מליון1,000 ₪12,000 ₪
4 מליון – 8 מליון1,500 ₪18,000 ₪
מעל 8 מליון2,500 ₪30,000 ₪

אודיו בלבד (מוסיקה)

מספר ממוצע של צפיות בדפי האינטרנט בהם ביקרו משתמשים בחודשמינימום חודשימינימום לשנה
עד 400,000260 ₪3,120 ₪
400,000 – 4 מליון800 ₪9,600 ₪
4 מליון – 8 מליון1,200 ₪14,400 ₪
מעל 8 מליון2,000 ₪24,000 ₪

אודיו + אודיוויזואל

מספר ממוצע של צפיות בדפי האינטרנט בהם ביקרו משתמשים בחודשמינימום חודשימינימום לשנה
עד 400,000400 ₪4,800 ₪
400,000 – 4 מליון1,500 ₪18,000 ₪
4 מליון – 8 מליון2,200 ₪26,400 ₪
מעל 8 מליון3,500 ₪42,000 ₪

לשאלות ולבירורים ניתן לפנות לעודד שילוח במייל: eshkolot@eshkolot.co.il