קשרים בינלאומיים

                                                                         

אשכולות חברה באיגוד SCAPR הבינלאומי, המאגד 58 גופי תמלוגים ב- 42 מדינות ברחבי העולם.  SCAPR הינו איגוד שנוסד בשנת 1986 ומיקומו בבלגיה. האיגוד מעניק כלים וידע לכל חברי האיגוד באמצעות קבוצות לימוד, כנסים שנתיים, תקשורת אינטרנטית שבועית, כלים טכנולוגיים ומערכות טכניות מפותחות. המדינות החברות באיגוד מקיימות שיתופי פעולה וקשרים בינלאומיים באמצעות הסכמים בילטרליים , דו"חות נתונים ותקשורת אינטרנטית רציפה.

/ https://www.scapr.org/

במסגרת זאת, אשכולות חתומה על הסכמים בילטרליים עם מספר ארגונים לניהול זכויות משותפות של אמנים מבצעים בעולם, ביניהם:

AISGE מספרד

AMANAT מקזחסטן

NUOVO IMAIE מאיטליה