נוהל אחזקת וחלוקת תמלוגים בנאמנות

אשכולות – החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל ח.פ 520043126 (להלן" "אשכולות"), המשמשת כארגון היציג של האמנים המבצעים בישראל משנת 1996, מחלקת לאומנים הרשומים בה תמלוגים בגין שימושים שונים הנעשים בביצועים אומנותיים שהם בעלי הזכויות בהם (כאמור בחוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד-1984 ובכל המתפרש ממנו ומכל דין), וזאת בהתאם לדיווחים המתקבלים מהגופים המשתמשים וממדגמים אשר מבצעת / עושה בהם שימוש אשכולות.

החברה הוקמה ב-1984, ומאז יוני 1996, הצטברו בקופתה תמלוגים המשויכים לאמנים מבצעים שלא פנו לאשכולות ו/או שאשכולות לא איתרה, ואין לחברה מידע המאפשר לאתרם ו/או להעביר לידיהם את התמלוגים.

מדי שנה אנו מחלקים את התמלוגים של האמנים שלא אותרו ונצברו להם תמלוגים לפני 7 שנים, לאמנים אשר ידועים ומוכרים לאשכולות, כאשר לאומנים שלא אותרו עומדת הזכות לקבל את התמלוגים ש"נלקחו" להם ברגע שהם מגיעים לחברה. נוהל זה הינו בהתאם לפס"ד בת.א 40768-07-22 (בקשה למתן הוראות לנאמן מטעם אשכולות).