אשכולות בהזדהות מלאה ומוחלטת עם שביתת הנשים

אשכולות מזדהה עם השביתה והמחאה הנערכת היום ברחבי הארץ כנגד האלימות המשתוללת נגד נשים ומצטרפת לקריאה לנקיטת פעולה מיידית כנגד התופעה – המצב הנוכחי אינו יכול להימשך- נשים לא תחיינה בפחד !