מחירון הטבעה ושעתוק

רישיון בגין טביעה ושעתוק של ביצועים אומנותיים בתוכן אודיו או אודיו ויזואלי

 

"טביעה" – בהתאם לחוק זכויות מבצעים היא שימור של ביצוע או של שידור באמצעי כלשהו באופן המאפשר לראות, לשמוע או לשעתק את הביצוע או את השידור.

"שעתוק" – בהתאם לחוק זכויות מבצעים הוא הכנת העתק של טביעה או של חלק ניכר ממנה.

בכל עת בו אתה משלבים ביצוע אומנותי (באם רק בפסקול) או באמצעות שילוב קטע אודיו ויזואלי, בתוך קטע בו אתם עושים שימוש, הדבר דורש הסדרת רישיון מצד אשכולות. וזאת בתוספת לשימוש בפועל בקטע.

מחירון זה אינו מיועד לאדם המבקש המבקש לעשות טביעה או שעתוק לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

באופן חלופי, אתר חדשות ואקטואליה המעוניין לרכוש רישיון שמיכה, הכולל בין היתר טביעה ושעתוק של ביצועים אומנותיים יכולים לעיין ולרכוש רישיון בהתאם למחירון אינטרנט (תחת – שירותים מסחריים >> תעריפי שימוש בגין השמעת מוסיקה ו/או הצגת ביצועים אור קוליים באתרי חדשות ואקטואליה).

 • התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אשכולות החברה לזכויות של מבצעים של אמני ישראל בע"מ (להלן: "אשכולות"). התעריפים נקבעו על דעת אשכולות ובאחריותה בלבד.
 • אשכולות משמשת כארגון האמנים המבצעים היציג בישראל ומייצגת על פי חוק את זכויות המבצעים של כל האמנים והאמניות המבצעים בישראל ובהם: featured performers ו non featured performers ובהם שחקנים, זמרים, בדרנים, מדבבים ורקדנים וכו' כהגדרתם בחוק זכויות מבצעים, התשמ"ד – 1984 (למעט מוסיקאים נגנים המיוצגים על ידי עמותת עילם) והיא הוכרזה כארגון התמלוגים היציג ע"י שר החינוך והתרבות וזו פורסמה ברשומות ביום 11.1998 (י"פ 4704), בעמ' 833)
 • בהתאם לכך רפרטואר אשכולות כולל את כלל המוסיקה ישראלית במסגרתם נעשו ביצועים ווקאליים על ידי זמרים ראשים ו/או זמרי ליווי.
 • התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש בביצועים אומנותיים מרפרטואר אשכולות. בטרם שימוש בביצועים מרפרטואר אשכולות על המשתמש לפנות לאשכולות ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
 • דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו. כל המבקש רישיון לשימוש בביצועים אומנותיים מרפרטואר אשכולות, מתחייב להעביר אשכולות את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר אשכולות לקבוע את שיעור התעריפים עבור אותו משתמש.
 • אשכולות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
 • בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
 • הסכומים המפורטים במחירון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כחוק.
 • מחירון זה אינו מיועד לאדם המבקש המבקש לעשות טביעה או שעתוק לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

מדיה

טריטוריה

עד דקה

1-2 דק'

2-3 דק'

3-4 דק'

כל דקה נוספת

פסטיבלים

ישראל

750

750

1,000

1,150

80

פסטיבלים

עולם

1,300

1,700

1,900

2,532

130

קולנוע

ישראל

3,000

3,600

4,100

4,500

300

קולנוע

עולם

4,500

5,400

6,200

6,800

460

אינטרנט

ישראל

2,400

2,900

4,000

6,100

240

אינטרנט

עולם

3,800

4,600

6,400

9,700

380

טלויזיה

עולם

7,500

,0009

10,300

11,300

800

בתי קולנוע

ישראל + עולם

6,700

8,100

9,300

10,200

700

כל המדיות בארץ + פסטיבלים בעולם

6,300

6,300

7,300

8,100

550

 

כל המדיות

עולם

12,100

14,500

16,800

18,400

1,200

חבילת בסיס

14,500

17,500

20,100

22,100

1,500

מדיה

טריטוריה

עד דקה

1-2 דק'

2-3 דק'

3-4 דק'

כל דקה נוספת

פסטיבלים

ישראל

450

550

650

670

50

פסטיבלים

עולם

750

900

1,000

1,150

75

קולנוע

ישראל

1,500

1,800

2,100

2,300

155

קולנוע

עולם

2,400

2,900

3,300

3,600

240

אינטרנט

ישראל

1,350

1,600

2,200

3,300

135

אינטרנט

עולם

2,200

2,600

3,600

5,500

220

טלויזיה

עולם

4,500

5,400

6,200

6,800

460

בתי קולנוע

ארץ + עולם

3,500

4,200

4,800

5,300

360

כל המדיות בארץ + פסטיבלים בעולם

3,780

4,536

5,216

5,740

392

כל המדיות

עולם

6,900

8,200

9,500

10,500

715

חבילת בסיס

8,100

9,700

11,200

12,300

840

מדיה

טריטוריה

עד דקה

1-2 דק'

2-3 דק'

3-4 דק'

כל דקה נוספת

אינטרנט

ישראל

900

1,050

1,500

2,230

100

אינטרנט

עולם

1,500

1,750

2,900

3,600

150

 1. התשלום הינו חד פעמי, ואינו תלוי במספר ההקרנות/השימושים.
 2. התעריף הוא ליצירה אחת, בהתאם לתזמון, ולא לסך מצטבר של דקות השימוש במוסיקה בהפקה.
 3. התעריף מתייחס  לזכויות המבצעים בלבד ואינו כולל שימוש בהקלטה קיימת ו/או זכויות יוצרים.
 4. מחירון זה אינו מיועד לאדם המבקש המבקש לעשות טביעה או שעתוק לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

מנהל לקוחות אינטרנט ופרטיים

eshkolot@eshkolot.co.il

טלפון: 0549270694

וואטסאפ