שמירת זכויות הביצוע

ביצוע אמנותי הוא נכס, בדיוק כמו כל נכס אחר, ויש לו פוטנציאל רווח כלכלי לשנים רבות.

הבעלות על הנכס, כלומר על הביצוע האמנותי, היא של האמן המבצע בלבד, כל עוד הוא לא העביר אותה לגורם אחר.

לעיתים קרובות אמנים מתבקשים לחתום על מסמכים, בהם בין השאר כתוב שהם מעבירים את זכות הבעלות הזאת ששייכת להם לגורם שלישי, בדר"כ לחברת הפקה או לגופי שידור, כדי שאלו יוכלו למסחר את הביצוע וליהנות מפירותיו הכלכליים. לפעמים זה קורה ממש באולפן, רגע לפני הקלטה, ומופעל עליהם לחץ לחתום באופן מיידי.

אנחנו ממליצים בנסיבות כאלה לא לחתום על שום מסמך ולבקש לבדוק את המסמך בעזרת עו"ד מטעמכם.

חתימה תחת לחץ ובלי בדיקה של "כתבי העברת זכויות" או "כתבי ויתור" עליהם אתם נדרשים לחתום עלולה לגרום לכם לוותר על הזכות שלכם לקבלת תמלוגים מאשכולות.

כל מסמך כתוב וחתום הוא מסמך משפטי מחייב לכל דבר ואם לא שמרתם על הזכויות שלכם אתם עלולים להפסיד את התמלוגים שלכם.

שימו לב! אתם יכולים לתת רשיון/הרשאה לצד שלישי לעשות שימוש בביצוע שלכם, אבל בשום אופן לא להעביר לו את הזכות הקניינית שלכם ולא לוותר עליה. מומלץ גם לכתוב במפורש איזה שימוש אתם מסכימים שייעשה בביצוע הספציפי שלכם (למשל: שידורים, תקליטור, DVD).

 

לכן, כדי לשמור על הזכות שלכם לקבלת תמלוגים מאשכולות, חשוב מאוד להוסיף בכל טופס ו/או מסמך שאתם חותמים עליו את סעיפי שמירת הזכויות הבאים:

  • מובהר ומוסכם כי האמן המבצע העביר את זכויות המבצעים שלו, באמצעות כתב העברת זכויות, לאשכולות – החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ (להלן: "חברת אשכולות"), וכי אין העברה זו של הזכויות פוגעת ביכולתו להעניק רישיון שימוש כאמור בסעיף זה, ובלבד שהרישיון לא יפגע בזכותו של האמן המבצע לקבלת תמלוגים כמפורט בסעיף ב להלן.
  • בנוסף לתמורה אותה משלם המפיק לאמן המבצע עבור השתתפותו בהפקה והשירותים שהוא נותן בצילומים ו/או בהקלטות ההפקה ובגין רישיון השימוש בזכויות המבצעים שהעניק האמן המבצע למפיק כאמור לעיל, עומדת לאמן המבצע הזכות לקבל את מלוא התמלוגים באמצעות חברת אשכולות בגין השימושים השונים שייעשו בביצועו בהפקה והמוגנים על פי חוק זכויות מבצעים התשמ"ד – 1984 ו/או תיקון חוק זכויות יוצרים ומבצעים (קלטות) תיקוני חקיקה תשנ"ו – 1996 ו/או כל דין אחר ומובהר כי אין בהענקת רישיון השימוש ע"י המבצע כאמור כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של חברת אשכולות לגבות תמלוגים אלה.

מוזמנים/ות לפנות לייעוץ משפטי חינמי של אמ"י  charlie@bouzaglo-law.com  או שח"ם law@shaham.org.il

 

עמוד זה נכתב כשירות מידע לטובת האמנים המבצעים בישראל ואינו מחליף ייעוץ משפטי אישי.

האחריות על קבלת החלטות היא על האמן/ית בלבד בהתאם לשיקול דעתו/ה