איגודים מקצועיים

שח"ם, ארגון השחקנים בישראל – 173,985 ש"ח. 

א.מ.י – אגודת אמני ישראל – 286,971 ש"ח. 

שח"ם, ארגון השחקנים בישראל – 302,545 ש"ח. 

א.מ.י – אגודת אמני ישראל – 304,692 ש"ח. 

שח"ם, ארגון השחקנים בישראל – 319,260 ש"ח. 

א.מ.י – אגודת אמני ישראל – 323,060 ש"ח. 

שח"ם, ארגון השחקנים בישראל – 300,000 ש"ח. 

א.מ.י – אגודת אמני ישראל – 234,305 ש"ח. 

אשכולות גאה לשתף פעולה עם שני האיגודים המקצועיים לאומנים מבצעים, הגדולים בישראל – 

שח"ם – ארגון השחקנים והשחקניות בישראל וא.מ.י – אגודת אמני ישראל

במסגרת שיתוף הפעולה אשכולות תומכת באיגודים מקצועיים אלו ובתמורה האיגודים פועלים למען מטרות חברת אשכולות – לצורך השאת הגביה, פרסום חברת אשכולות, שמירה על זכותה של אשכולות לגבות תמלוגים עבור האמנים המבצעים, צירוף אמנים מבצעים לחברת אשכולות ועוד. 

הסכמי שיתוף הפעולה עם עם האיגודים המקצועיים מפורסמים לציבור האמנים המבצעים לעיון – 

לעיון בהסכם בין אשכולות לשח"ם – לחץ כאן 

לעיון בהסכם בין אשכולות לא.מ.י – לחץ כאן