חדשות

חוזרים !

חברות וחברים יקרות ויקרים. עם חזרת הפעילות המדורגת במשק גם אשכולות שבה לעבודה רגילה, לפי תקנות משרד הבריאות.לפיכך נשוב להיות זמינים